Nierstenen – Cystinuria bij de Mastiff

Cystinuria is een erfelijke afwijking die tot gevolg heeft dat cystine niet goed opgelost wordt waardoor deze in de urine terecht komt.
Hierdoor kunnen nierstenen ontstaan.

De laatste tijd is cystinuria vaak onderwerp van discussie en een hot item. Er wordt op het moment onderzoek gedaan naar de vererving op basis van DNA. Wat weten we:

  • Bij de Mastiff kunnen enkel reuen last van nierstenen (cystinuria) krijgen.
  • Door middel van castratie kan het probleem verholpen worden.
  • Cystinuria is een autosomaal recessieve afwijking. Dat wat wil zeggen dat er 2 ouders nodig zijn met een ‘fout’ gen om de ziekte over te dragen. Een drager is dus in principe niet ziek.
  • Er is een DNA test beschikbaar.

In onderstaand schema zie hoe een autosomale recessieve afwijking vererft.
Bovenin zie je  ouder 1, aan de zijkant ouder 2, de mogelijkheid voor het nageslacht staat in de hokjes. De genoemde percentages zijn gebaseerd op kansberekening.
Als je binnen een ras fokt, zul je de ouderhonden moeten testen en de juiste combinatie moeten maken. Dragers zijn niet ziek.
Het uitsluiten van dragers betekent een onnodige verkleining van de genenpool die leidt tot inteelt.

Ververving Autosomaal Recessieve afwijking - Hillse Mastiffs